Posredovanje in vpis nepremičnin v zemljiško knjigo

Boštjan Grum s.p.


Smo podjetje, ki izvaja vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo in druge vpise stvarnih pravic.
V kolikor želite izvesti vpis v zemljiško knjigo za Vašo stavbo, kot stavbo v etažni lastnini ali vpis lastninske pravice na korekten način, oziroma se želite informirati s tega področja, Vas vabimo, da se nam oglasite. Storitve nudimo na območju celotne Slovenije.

Naše storitve

Postopek vodimo po veljavni zakonodaji:

 Informacije

 051 413 079
 04 51 55 90

 info@grum-sp.si     

 Nudimo tudi

  • svetovanje glede poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin Geodetske uprave (primerjava podatkov na obvestilu s katastrskimi in zemljiškoknjižnimi podatki, vnos sprememb podatkov na Geodetski upravi ...)

  • sodelovanje z notarji
    (dopolnitev notarskih storitev pri vpisih stavb
    v kataster stavb - delo na terenu, razreševanje nesoglasij med lastniki ...)

  • izdelavo parcelacij zemljišč v sodelovanju z geodetskimi podjetji

  • mediacijo - razreševanje nesoglasij med lastniki