Posredovanje in vpis nepremičnin v Zemljiško knjigo

Boštjan Grum s.p.


Reference

V bližnji preteklosti smo vpisali v zemljiško knjigo po takratni osnovni zakonodaji (Zakonu o zemljiški knjigi iz leta 1995 in Stanovanjskem zakonu iz leta 1991) preko 60 stanovanjskih (Občina Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri) in poslovnih stavb (Gorenjska banka, Škofja Loka, Rudnik Žirovski vrh). Vsem omenjenim stavbam smo v sodelovanju z zemljiškoknjižnimi lastniki, družno s pristojnimi upravnimi in občinskimi organi uredili  funkcionalna zemljišča in skupna funkcionalna zemljišča in jih vpisali v zemljiško knjigo.


Naši naročniki v času po uveljavitvi veljavne zakonodaje:

      SGP Tehnik d.d. (3 stavbe v Škofji Loki in 2 stavbi v Kranju)     
                Lokainvest d.o.o. (stavba v Radovljici - Cankarjev dvor)
                Igor Gramc (stavba na Orehku)

      Gorenjske predilnice Škofja Loka d.d.
                Tempotrade d.o.o.
v Škofji Loki
                Iplus d.o.o.
v Škofji Loki
                Tekstilindus v stečaju p.o.
      
                SPG d.o.o. v Škofji Loki     
                Območne obrtne zbornice Kranj     
                Elektrotrade d.o.o
Kranj     
                Pošta Slovenije
                Zdravstveni dom Škofja Loka